Синтеза на додекафонија и модалност: Тенденции во камерното творештво на Гоце Гавриловски концептот на делото „CIRCLE“

  • Nevenka Trajkova

Abstract

Поради страшната динамика во текот на музичкото творештво,а особено во XX век, со појавата на новите техники (алеаторика, додекафонија, сонорика) каде што секое дело е плод на експеримент,импровизација и воедно нов предизвик, инспирацијата за творење и идеите на младите композитори се подложени на поголема палета од „бои“ –разновидни техники, експерименти, новитети итн. „Но оваа музика, за жал, остана позната само за тесниот круг музички специјалисти и нефаворизирана во јавноста и на сцените“1- Сотир Голабовски (1984).


Published
Apr 16, 2013
How to Cite
TRAJKOVA, Nevenka. Синтеза на додекафонија и модалност: Тенденции во камерното творештво на Гоце Гавриловски концептот на делото „CIRCLE“. Yearbook - Faculty of Music Art, [S.l.], v. 2, n. 2, p. pp.79-90, apr. 2013. ISSN 1857-8659. Available at: <http://js.ugd.edu.mk/index.php/YFMA/article/view/149>. Date accessed: 17 feb. 2020.