Проблем со креативноста

  • Antonijo Kitanovski

Abstract

Пренесување на искуства во форма на знаења отсекогаш бил значаен дел од традицијата на џез заедницата. Да се биде на сцена со поискусни и подобри музичари од себе останува најдобриот и најквалитетен начин за усовршување во оваа музичка дисциплина. Со пренесување на процесот во училница настануваат проблеми кои се тема на овој краток осврт. Тој се темели врз моето триесетгодишно искуство како инструктор во формален и неформален амбиент, моите искуства за време на студискиот престој во Бостон, неброените разговори на оваа тема со музичари од секаков калибар (малку зачинети со „нова наука“ од други дисциплини)и искуствата од дружбата со големиот автодидакт Драган Ѓаконовски-Шпато.

Published
Apr 16, 2013
How to Cite
KITANOVSKI, Antonijo. Проблем со креативноста. Yearbook - Faculty of Music Art, [S.l.], v. 2, n. 2, p. pp.121-124, apr. 2013. ISSN 1857-8659. Available at: <http://js.ugd.edu.mk/index.php/YFMA/article/view/150>. Date accessed: 08 july 2020.