Улогата на наставникот во развојот на афинитетот на децата кон пијаното како инструмент

  • Slavco Velickov

Abstract

Многу често се поставува прашањето, што треба да направи наставникот да ги придобие децата, да предизвика нивна желба и интерес кон работата, да има меѓусебен другарски однос? За одговор на ова прашање можеме да наведеме многу фактори и елементи, но најважен фактор и основа е да се сакаат децата. Тогаш многу блиску ќе ни биде размислувањето и фантазијата која децата си ја претставуваат во својот детски свет. Имајќи го предвид фактот дека почетоците или првите часови попијано кај децата се реализираат уште од најмала возраст, наставникот ја има таа чест да ја перфектуира и ја развива таа љубов кон пијаното до ниво на совршенство, целосна посветеност и идна професија.

Published
Apr 16, 2013
How to Cite
VELICKOV, Slavco. Улогата на наставникот во развојот на афинитетот на децата кон пијаното како инструмент. Yearbook - Faculty of Music Art, [S.l.], v. 2, n. 2, p. pp.141-144, apr. 2013. ISSN 1857-8659. Available at: <http://js.ugd.edu.mk/index.php/YFMA/article/view/153>. Date accessed: 09 aug. 2020.