Инструменталната пијано техника на Оливие Месиан употребена во циклусот „Дваесет погледи кон детето Исус“

  • Hristo Stojanoski

Abstract

Во овој труд ќе се осврнеме на дел од творештвото за пијано на големиот француски композитор Оливие Месиан (1908-1992). Имено,неговиот опус за соло пијано, за две пијана или пијано како солистички инструмент во ансамбл се потврдува како најголема инспирација за развојот на музиката за пијано на 20 век. Својот пијанистички јазик Месиан го црпел од Д. Скарлати, Ж.Ф.Рамо, Ф. Шопен, Ф. Лист, К. Дебиси, М. Равел и посебно И. Албениц. Тој бил виртуоз на инструментот со голем изведувачки потенцијал како мелодичар, ритмичар и колорист, со способност за различни бои и удари. Сево ова придонесло за еден нов пристап кон пијаното, од аспект на техничките и изразни средства кои Месиан ги продлабочил со високото ниво на инспирацијата. Со исклучок на неколку страници од младоста,пијаното ќе добие возвишено место во текот на неговите творечки години.

Published
Apr 16, 2013
How to Cite
STOJANOSKI, Hristo. Инструменталната пијано техника на Оливие Месиан употребена во циклусот „Дваесет погледи кон детето Исус“. Yearbook - Faculty of Music Art, [S.l.], v. 2, n. 2, p. pp.133-140, apr. 2013. ISSN 1857-8659. Available at: <http://js.ugd.edu.mk/index.php/YFMA/article/view/160>. Date accessed: 09 aug. 2020.