Пишаните и визуелни извори за традиционалните игри во крајот на XIX и почетокот на XX век

  • Vladimir Janevski

Abstract

Најраните податоци во литературата кои се однесуваат директно на традиционалното играње, формата, обликот, стилот и репертоарот,потекнуваат од крајот на XIX и почетокот на XX век. Напоредно со литературните извори се појавуваат и првите визуелни извори во Македонија.

Published
Apr 16, 2013
How to Cite
JANEVSKI, Vladimir. Пишаните и визуелни извори за традиционалните игри во крајот на XIX и почетокот на XX век. Yearbook - Faculty of Music Art, [S.l.], v. 2, n. 2, p. pp.151-158, apr. 2013. ISSN 1857-8659. Available at: <http://js.ugd.edu.mk/index.php/YFMA/article/view/163>. Date accessed: 09 aug. 2020.