ИСТОРИСКИ АСПЕКТИ НА КИНЕТОГРАФИЈАТА ВО МАКЕДОНИЈА

  • Hristijan Nikolovski

Abstract

Во овој текст станува збор за кинетографијата и кинетографските записи во Македонија разгледувани од историски аспект. Дадена е јасна хронологија на кинетографијата во Македонија од почетокот на XX век со појавата на првите кинетографски записи сѐ до ден денес.


Клучни зборови: кинетографија, кинетографски записи, традиционални ора.

Published
May 15, 2019
How to Cite
NIKOLOVSKI, Hristijan. ИСТОРИСКИ АСПЕКТИ НА КИНЕТОГРАФИЈАТА ВО МАКЕДОНИЈА. Yearbook - Faculty of Music Art, [S.l.], v. 5, n. 5, p. 115-119, may 2019. ISSN 1857-8659. Available at: <http://js.ugd.edu.mk/index.php/YFMA/article/view/2909>. Date accessed: 07 july 2020.