Полифонијата во композицијата Fantasia Corale од Томислав Зографски

  • Tihomir Jovic

Abstract

Едно од најзначајните дела од опусот на Томислав Зографски, напишано во почетниот период од неговото творештво (1959/61), несомнено претставува композицијата Фантазија корале (Fantasia Corale), оп.26, за симфониски оркестар a tre. За првпат е изведена на 22 јуни 1961 година од Македонската филхармонија, само неколку дена пред дипломскиот испит на композиторот, одржан на 27 јуни 1961 година на Музичката академија во Белград.
Published
May 27, 2013
How to Cite
JOVIC, Tihomir. Полифонијата во композицијата Fantasia Corale од Томислав Зографски. Yearbook - Faculty of Music Art, [S.l.], v. 3, n. 3, p. pp.35-42, may 2013. ISSN 1857-8659. Available at: <http://js.ugd.edu.mk/index.php/YFMA/article/view/511>. Date accessed: 26 feb. 2020.