Децата и музиката во виртуелната реалност

  • Dunja Ivanova

Abstract

Децата кои се запишуваат во музичките училишта, несомнено е дека на првите часови се соочуваат со бројни недоумици. Тие наместо веднаш да пристапат кон изучување на омилените мелодии, неопходно минуваат низ “препреките“ какви што на пример се нотите во бас клуч, броењето на глас, држењето на телото, контрола на рачниот апарат. Многумина на тој пат се разочаруваат од она што како слика го имале за изучувањето на музиката, па голем број од нив или не забележуваат напредок или во целост се откажуваат од музичкото училиште.
Published
May 27, 2013
How to Cite
IVANOVA, Dunja. Децата и музиката во виртуелната реалност. Yearbook - Faculty of Music Art, [S.l.], v. 3, n. 3, p. pp.87-94, may 2013. ISSN 1857-8659. Available at: <http://js.ugd.edu.mk/index.php/YFMA/article/view/548>. Date accessed: 04 june 2020.