Балетската едукација во Штип

  • Sonja Zdravkova-Dzeparoska

Abstract

Балетот како една од  базичните изведувачки односно сценски уметниости, периодот на конституирање го поврзува со дејноста на француските и англиските уметници во периодот на ренесансата. Првите претстави именувани балет - Франција и маска - Англија имале синкретичен карактер. Дефинираната структура т.е. формата со експлицитно кинестетичка содржина била формулирана по повеќе од еден век подоцна. Датумот 2 март 1717 год., на кој била прикажана претставата „Љубовните авантури на Венера и Марс“ се смета за  раѓање на модерната балетска уметност прочистена од дополнителни, изразни системи.
Published
Sep 11, 2013
How to Cite
ZDRAVKOVA-DZEPAROSKA, Sonja. Балетската едукација во Штип. Yearbook - Faculty of Music Art, [S.l.], v. 3, n. 3, p. pp.141-148, sep. 2013. ISSN 1857-8659. Available at: <http://js.ugd.edu.mk/index.php/YFMA/article/view/630>. Date accessed: 04 june 2020.