Методски аспекти на ората во Пијанец

  • Sasko Atanasov

Abstract

Кога станува збор за методските аспекти на ората мора да се нагласи дека дел од авторите кои пишуваат за ова проблематика како терминологија за означување на движењата ја користат терминологијата која ја сретнале при своите теренски истражувања, додека останатиот дел од авторите создаваат своја методика која се темели на стилските карактеристики при движењето на играчите. На вакви подвизи се насочуваат авторите: Димовски, Пајтонџиев и Јаневски кои први во Македонија поставуваат методика за анализирање на играорните обрасци (Димовски, 1977; Пајтонџиев, 1977; Јаневски, 2009).
Published
Sep 11, 2013
How to Cite
ATANASOV, Sasko. Методски аспекти на ората во Пијанец. Yearbook - Faculty of Music Art, [S.l.], v. 3, n. 3, p. pp.157-166, sep. 2013. ISSN 1857-8659. Available at: <http://js.ugd.edu.mk/index.php/YFMA/article/view/632>. Date accessed: 01 june 2020.