Русалиски поворки – сличности и разлики со други поворки

  • Olivera Vasik

Abstract

Зимскиот дел од годината, времето од Митровден до Поклади (Прочка) е период кога се актуелни машките обредни поворки во многу краеви од Македонија. Во тоа таканаречено ,,мртво доба,, кога приридата мирува, машките представници на заедницата – представници на таканаречената ,,десна,, напредна страна на заедницата, имаат задача  со совите поворки и игри да ја подготват природата, поточно да ја ,,очистат,, од мрачните сили кои во тоа време делуваат, и да му овозможат на сонцето повторно да тргне на својот вообичаен пат.
Published
Sep 11, 2013
How to Cite
VASIK, Olivera. Русалиски поворки – сличности и разлики со други поворки. Yearbook - Faculty of Music Art, [S.l.], v. 3, n. 3, p. pp.215-220, sep. 2013. ISSN 1857-8659. Available at: <http://js.ugd.edu.mk/index.php/YFMA/article/view/637>. Date accessed: 12 dec. 2019.