ТЕХНОЛОГИИ ВО СОВРЕМЕНАТА НАСТАВА ВО СРЕДНИТЕ УЧИЛИШТА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

  • Драгана Кузмановска
  • Емилија Шекеринова

Abstract

Во овој труд ќе се разгледува примената на современите информациски и комуникациски технологии во образованието во Македонија, со посебен акцент на средното образование. Целта на трудот е да се воочат придобивките од примената на технологиите во современиот наставен процес, како и да се укаже на потешкотиите во нивната примена. За таа цел користени се прашалници кои се спроведени помеѓу наставници по различни наставни предмети и ученици од трета година во средно училиште. Притоа е направена споредба во примената на информациските и комуникациските технологии во различни наставни предмети.

Published
Jan 11, 2017
How to Cite
КУЗМАНОВСКА, Драгана; ШЕКЕРИНОВА, Емилија. ТЕХНОЛОГИИ ВО СОВРЕМЕНАТА НАСТАВА ВО СРЕДНИТЕ УЧИЛИШТА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА. ФИЛКО / FILKO, [S.l.], v. 1, p. 449-456, jan. 2017. Available at: <http://js.ugd.edu.mk/index.php/fe/article/view/1659>. Date accessed: 03 june 2020.
Section
Articles