А1 и А2 ЗАЕДНИЧКИ РЕФЕРЕНТНИ РАМНИШТА НА ЗАЕДНИЧКАТА ЕВРОПСКА РЕФЕРЕНТНА РАМКА ЗА ЈАЗИЦИ И НИВНАТА ПРИМЕНА ПРИ ПОДГОТВУВАЊЕ УЧЕБНИЦИ ЗА УЧЕЊЕ ТУРСКИ ЈАЗИК ВО ТУРЦИЈА И ВО МАКЕДОНИЈА

  • Марија Леонтиќ

Abstract

Една од целите на Заедничката европска референтна рамка се заедничките референтни рамништа: основен корисник (А1 и А2), самостоен корисник (Б1 и Б2) и искусен корисник (Ц1 и Ц2) изработени со поддршка на Советот на Европа. Во овој реферат ќе се претстават заедничките референтни рамништа А1 и А2 и нивната примена при подготвување на учебници за изучување турскиот јазик во Турција и во Македонија.

Published
Jan 11, 2017
How to Cite
ЛЕОНТИЌ, Марија. А1 и А2 ЗАЕДНИЧКИ РЕФЕРЕНТНИ РАМНИШТА НА ЗАЕДНИЧКАТА ЕВРОПСКА РЕФЕРЕНТНА РАМКА ЗА ЈАЗИЦИ И НИВНАТА ПРИМЕНА ПРИ ПОДГОТВУВАЊЕ УЧЕБНИЦИ ЗА УЧЕЊЕ ТУРСКИ ЈАЗИК ВО ТУРЦИЈА И ВО МАКЕДОНИЈА. ФИЛКО / FILKO, [S.l.], v. 1, p. 489-500, jan. 2017. Available at: <http://js.ugd.edu.mk/index.php/fe/article/view/1664>. Date accessed: 18 nov. 2019.
Section
Articles