КОМПАРАТИВНА АНАЛИЗА ТЕМПЕРАТУРНИХ ПРИДЕВА У САВРЕМЕНОМ СРПСКОМ И РУСКОМ ЈЕЗИКУ

  • Тијана Балек

Abstract

У раду је представљена компаративна анализа придева у савременом српском и руском језику који у својој семантичкој структури носе значење температуре, због чега се у овом раду називају температурним придевима. Основни задатак рада је показати да и у сродним језицима, какви су српски и руски, ипак постоје извесне разлике у употреби анализираних придева. Премда су температурни придеви умногоме слични у поређеним језицима, најочитија разлика запажена је у домену лексичке спојивости датих придева са одређеним групама именица, што је у раду посебно истакнуто. Циљ рада је описати значења најфреквентнијих температурних придева у српском и руском језику и указати на сличности и разлике њихове лексичке спојивости с одређеним групама именица у поређеним језицима.

Published
2018-01-30