3D MODELING ON GEOPHYSICAL EXPLORATION DATA PETROSHNITSA

  • Kristian Jovanov MGS (Macedonian Geological Society)

Abstract

Абстракт: Последите геофизички истражувања извршени во рамките на концесискиот простор Петрошница придонесоа прогрес во познавањето на геологијата во одредениот истражен простор. Резултатите од студијата добиени во 2015 од страна на Геомак, Софија, Бугарија а извршена за потребите на Сардич МЦ, Скопје, Северна Македонија, беа комбинирани и искорисени за 3Д моделирање на истражниот простор се со цел да се потенцираат површините/деловите од интерес. При изработка на 3Д моделот е користен професионалниот софтверски пакет Вулкан со чија помош се потенцираат деловите од интерес кои најверојатно во длабочина се зони поврзани со Au (злато) и Cu (Бакар)-жици, импрегнации од сулфидна минерализација. Изработката на овој 3Д модел овозмозува подобро познавање и комплиментирање на геолошките податоци за нашиот следен чекор во истражувањето од концесискиот просторот Петрошница се со цел да се разграничи можниот порфирски систем.

Клучни зборови: 3Д модел; Петрошница; порфирски систем; злато; Бакар.

Downloads

Download data is not yet available.
Published
2019-10-22
How to Cite
Jovanov, K. (2019). 3D MODELING ON GEOPHYSICAL EXPLORATION DATA PETROSHNITSA. Natural Resources and Technology, 13(13), 41-48. Retrieved from https://js.ugd.edu.mk/index.php/NRT/article/view/3262