ПРИМЕНА НА МЕЃУНАРОДНИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ФИНАНСИСКО ИЗВЕСТУВАЊЕ ВО УСЛОВИ НА КОВИД 19

  • Olivera Gjorgieva-Trajkovska
  • Vesna Georgieva Svrtinov
  • Blagica Koleva
Keywords: криза, ковид 19, влијание, МСФИ.

Abstract

Годините 2020, како и 2021, беа и сѐ уште се сведок на најекстремната економска
криза во 21 век. За разлика од рецесиите што се случија во изминатите две децении, оваa криза
е резултат на пандемијата предизвикана од коронавирусот Ковид-19. Најголем дел од деловните
ентитети кои работат во турбулентно економско опкружување, со многу нови предизвици и во услови
на зголемена неизвесност, се соочуваат со зголемена комплексност во фнансиското известување
за влијанието на Ковид-19 врз нивните финансиски извештаи. Предмет на овој труд претставува
обработка на предизвиците со кои се соочуваат деловните ентитети во примената на Меѓународните
стандарди за финансиско известување во услови на ковид кризата. Со истите тие предизвици се
соочуваат и ревизорите кои ги ревидираат објавените финансиски извештаи, како и инвеститорите
кои донесуваат одлуки врз основа на истите.

Downloads

Download data is not yet available.

References

1. Adviser Alert-Covid 19: Impacts on Financial Reporting Under IFRS, Raymond
Chabot Grant Thornton, April, 2020:
2. Applying IFRS Standards in 2020-impact of covid-19, IFRS, October, 2020:
3. IFRS 9 and covid-19—Accounting for expected credit losses/
Published
2021-12-20
How to Cite
Gjorgieva-Trajkovska, O., Georgieva Svrtinov, V., & Koleva, B. (2021). ПРИМЕНА НА МЕЃУНАРОДНИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ФИНАНСИСКО ИЗВЕСТУВАЊЕ ВО УСЛОВИ НА КОВИД 19. Yearbook - Faculty of Economics, 22(1), 7-12. https://doi.org/10.46763/YFE21221007gt

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 5 6 > >>