ИСТОРИСКИ АСПЕКТИ НА КИНЕТОГРАФИЈАТА ВО МАКЕДОНИЈА

  • Hristijan Nikolovski

Abstract

Во овој текст станува збор за кинетографијата и кинетографските записи во Македонија разгледувани од историски аспект. Дадена е јасна хронологија на кинетографијата во Македонија од почетокот на XX век со појавата на првите кинетографски записи сѐ до ден денес.

Клучни зборови: кинетографија, кинетографски записи, традиционални ора.

Published
2019-05-15