МАКЕДОНСКО-РУСКА КНИЖЕВНА ПАРАЛЕЛА (ВАНЧО НИКОЛЕСКИ - САМУИЛ МАРШАК)

  • Јованка Денкова

Abstract

Во овој труд со наслов „Македонско-руска книжевна паралела (Ванчо Николески-Самуил Маршак)“ авторот се осврнува на творештвото за деца на познатиот руски автор Самуил Маршак, како и на творештвото за деца на македонскиот автор Ванчо Николески. Овие двајца автори се сметаат за основоположници на литературата за деца во своите земји. Акцентот ќе се стави на анализа на допирните елементи во нивното творештво, првенствено во дел од нивната поезија и при тоа ќе се направи книжевна споредба на дел од фолклорните елементи кај двајцата автори.

Published
2020-02-15