АСПЕКТИ НА КНИЖЕВНИТЕ ИНДУСТРИИ ВО НОРВЕШКА

  • Наташа Сарафова
  • Марица Тасевска
Keywords: културни индустрии, книжевни индустрии, Норвешка, дигитализација

Abstract

Во оваа статија направивме истражување со кое сакаме да ги појасниме поимите за културните индустрии, со акцент на книжевните индустрии во Норвешка. Како успеваат да се оддржат, кои се нивните стратегии за успех, дали добиваат помош од државата? Поставивме хипотеза: Книжевните индустрии во Норвешка, успешно профилираат и се унапредуваат, поради добрата културна политика во државата , и нејзината огромна заложба за афирмација на националната книжевност надвор од границите на државата.

Published
2021-02-03