Предметот на примена на регулативата бр. 44/01

  • Goran Nacik

Abstract

Предметот на примена на Регулативата бр. 44/01 е определен преку член 1 и нејзината примена е лимитирана само на предметите кои можат да се вклопат во класичната римска правна гранка jus privatum. Што значи само оние спорови кои имаат граѓанска или трговска природа можат да бидат нејзин предмет и подоцна како судски одлуки преку формализираната егзекватура да бидат извршливи низ целата територија на ЕУ.

Published
Apr 16, 2013
How to Cite
NACIK, Goran. Предметот на примена на регулативата бр. 44/01. Yearbook - Faculty of Law, [S.l.], v. 1, n. 1, p. pp.183-196, apr. 2013. ISSN 1857- 8713. Available at: <http://js.ugd.edu.mk/index.php/YFL/article/view/182>. Date accessed: 02 july 2020.