Предизвиците на глобалната музичка култура во 21 век

  • Stefanija Leskova-Zelenkovska

Abstract

Во овој труд се осврнуваме на состојбите во глобалната музичка култура карактеристични за првите децении од новиот милениум. Всушност преку аспектирањето на “новите“ музички тенденции, ќе се направи скица на музичките детерминанти значајни за изгледот на современото културното и музичко опкружување.

Published
May 27, 2013
How to Cite
LESKOVA-ZELENKOVSKA, Stefanija. Предизвиците на глобалната музичка култура во 21 век. Yearbook - Faculty of Music Art, [S.l.], v. 3, n. 3, p. pp.5-14, may 2013. ISSN 1857-8659. Available at: <http://js.ugd.edu.mk/index.php/YFMA/article/view/508>. Date accessed: 28 may 2020.