Уделот на домашните композитори во создавањето на музика за македонските играни филмови

  • Aleksandar Trajkovski

Abstract

Фокусот на текстот што следува, е насочен конкретно на творечкиот удел на домашните композитори во создавањето на музиката за македонскиот игран филм, при што, систематизирани по декади, ќе бидат прикажани играните филмови и композиторите кои ја создавале музиката за нив. На тој начин, ќе може прецизно да се прикаже развојниот пат на нивното делување и постепеното вклучување во новиот жанр и јасно да се воочи пресвртот кој настанува со текот на годините, а кој од минималната застапеност во почетокот, во подоцнежниот период доведува до силна доминација на македонските, во однос на странските композитори.
Published
May 27, 2013
How to Cite
TRAJKOVSKI, Aleksandar. Уделот на домашните композитори во создавањето на музика за македонските играни филмови. Yearbook - Faculty of Music Art, [S.l.], v. 3, n. 3, p. pp.53-64, may 2013. ISSN 1857-8659. Available at: <http://js.ugd.edu.mk/index.php/YFMA/article/view/544>. Date accessed: 23 feb. 2020.