Кореографското творештво на Трајко Прокопиев во ансамблот Танец

  • Vladimir Janevski

Abstract

Формирањето на Државниот ансамбл за народни игри и песни Танец е во повоениот период, кога се појавува засилена потреба од национално чувство и идентитет. Во овој повоен период, на поголем дел тогашни млади талентирани музички дејци, им се јавува и потребата за уметничко творештво во Ансамблот за народни игри и песни на Македонија, ТАНЕЦ.

Published
Sep 11, 2013
How to Cite
JANEVSKI, Vladimir. Кореографското творештво на Трајко Прокопиев во ансамблот Танец. Yearbook - Faculty of Music Art, [S.l.], v. 3, n. 3, p. pp.135-140, sep. 2013. ISSN 1857-8659. Available at: <http://js.ugd.edu.mk/index.php/YFMA/article/view/629>. Date accessed: 28 may 2020.