АКСИОЛОШКИ ПОТЕНЦИЈАЛ ФРАЗЕМА С КОМПОНЕНТАМА НЕБО И ЗЕМЉА У РУСКОМ И СРПСКОМ ЈЕЗИКУ – КВАЛИФИКАЦИЈА ЉУДСКИХ ОСОБИНА И СИТУАЦИЈА

  • Тијана Балек

Abstract

У раду се посматра аксиолошка вредност фразема, чије су интегралне компоненте лексеме небо и земља, у следећим двама доменима на материјалу руског и српског језика: квалификација (1) људских особина и/или физичког описа људи и (2) ситуација. Анализом семске структуре проучаваних израза у језицима који се пореде, на корпусу релевантних речника, долази се до података о позитивној или негативној оцени у двема посматраним сферама, која је садржана у њиховом лексичком значењу.

Published
Jan 28, 2019
How to Cite
БАЛЕК, Тијана. АКСИОЛОШКИ ПОТЕНЦИЈАЛ ФРАЗЕМА С КОМПОНЕНТАМА НЕБО И ЗЕМЉА У РУСКОМ И СРПСКОМ ЈЕЗИКУ – КВАЛИФИКАЦИЈА ЉУДСКИХ ОСОБИНА И СИТУАЦИЈА. ФИЛКО / FILKO, [S.l.], p. 45-52, jan. 2019. Available at: <http://js.ugd.edu.mk/index.php/fe/article/view/2648>. Date accessed: 10 july 2020.