КОНКЛУЗИВОТ ВО БУГАРСКИОТ ЛИТЕРАТУРЕН ЈАЗИК И ВО МАКЕДОНСКИТЕ ДИЈАЛЕКТИ

  • Игор Станојоски

Abstract

Бугарскиот литературен јазик располага со поголем спектар на форми и конструкции поврзани со категоријата евиденцијалност во споредба со македонскиот литературен јазик. Особено впечатливо во бугарскиот јазик е тоа што во рамките на индиректната евиденцијалност постои формална разлика помеѓу прекажаната и инференциската индиректна евиденцијалност, макар што таа разлика не е голема и не се однесува на сите лица, туку само на третото лице на еднината и множината. Формите на инференциската евиденцијалност најчесто се нарекуваат конклузивни форми, односно конклузив. Слична појава регистриравме и на македонскиот дијалектен простор, во југоисточното наречје. Оваа појава не е доволно истражена во македонската лингвистика и не им е позната ниту на македонскиот литературен јазик ниту на западното наречје.

Published
Jan 30, 2019
How to Cite
СТАНОЈОСКИ, Игор. КОНКЛУЗИВОТ ВО БУГАРСКИОТ ЛИТЕРАТУРЕН ЈАЗИК И ВО МАКЕДОНСКИТЕ ДИЈАЛЕКТИ. ФИЛКО / FILKO, [S.l.], p. 591-595, jan. 2019. Available at: <http://js.ugd.edu.mk/index.php/fe/article/view/2711>. Date accessed: 16 july 2020.