Лесново - природна и културна дестинација за развој на руралниот туризам

  • Vladimir Kitanov

Abstract

Сместено во североисточниот дел на Република Македонија, во подножјето на Илински Врв, на надморска височина од 900 метри, се наоѓа селото Лесново. Тоа лежи во вдлабнатините и височините на изгаснатиот вулкански кратер, познат како Лесновски кратер, каде што се наоѓа на далеку познатиот Лесновски манастир. Лесново ѝ припаѓа на Општина Пробиштип и е оддалечен 15 километри од општинскиот центар, а 123 км од главниот град на Р. Македонија.
Published
Apr 17, 2013
How to Cite
KITANOV, Vladimir. Лесново - природна и културна дестинација за развој на руралниот туризам. Воспитание / Vospitanie - Journal of Educational Sciences, Theory and Practice, [S.l.], v. 6, n. 10, p. pp.145-151, apr. 2013. ISSN 1857-8705. Available at: <http://js.ugd.edu.mk/index.php/vospitanie/article/view/218>. Date accessed: 02 july 2020.