Карактеристики и видови на толкување

  • Jadranka Todevska

Abstract

Толкувањето е усно преведување од еден на друг јазик. Толкувањето и преведувањето се апсолутно неделиви. Ќе се тргне од преведување и ќе се стигне до толкување. Ние учиме за преведување и толкување по смисла - слободен превод, слободно толкување – доследно на оригиналот. Објаснувањата како точен или верен превод не се многу прецизни. Верен кому? На авторот, на слушателот или на вториот читател. Кој е прв читател? Преведувачот! Најважен за толкувањето е XX век. Тогаш се поставени темелите на науката за толкување. Во тој период започнува многу интензивна комуникација, затоа што се појавува потребата од размена на идеи, мисли, да се најдеме себеси во однос на другите. Постојат повеќе теории за толкувањето, одредени се занимаваат со опишување, а други даваат насоки во кој правец да се оди за да се дојде до поуспешно пренесување на пораката.
Published
Apr 17, 2013
How to Cite
TODEVSKA, Jadranka. Карактеристики и видови на толкување. Воспитание / Vospitanie - Journal of Educational Sciences, Theory and Practice, [S.l.], v. 6, n. 10, p. pp.157-165, apr. 2013. ISSN 1857-8705. Available at: <http://js.ugd.edu.mk/index.php/vospitanie/article/view/223>. Date accessed: 02 july 2020.