Mакедонија е судбина на светот - светот е судбина на Mакедонија

  • Blaze Kitanov University "Goce Delcev"

Abstract

Препознатлива како светлосен трагизам или како црн оган, или црносонце што започна да светка од очните дна на Самоиловите војници,за потоа да се запали со поетските факли на Климент Охридски и Григор Прличев, на Рајко Жинзифов и Константин Миладинов и конечно, силно да се разгори и распламти во Народноослободителната борба и Белите мугри на Рацина, својот светло-темен пат ќе го продолжи и во една од најгрозоморните битки што се одигра меѓу крвта и стихот на еден од најмаркантните поети на овој народ-Ацо Шопов.

Published
Nov 21, 2014
How to Cite
KITANOV, Blaze. Mакедонија е судбина на светот - светот е судбина на Mакедонија. Воспитание / Vospitanie - Journal of Educational Sciences, Theory and Practice, [S.l.], v. 9, n. 13, p. pp. 5-10, nov. 2014. ISSN 1857-8705. Available at: <http://js.ugd.edu.mk/index.php/vospitanie/article/view/740>. Date accessed: 02 june 2020.