Белешки за комуникацијата

  • Mikele de Beni

Abstract

„Ако ме прашаат која е најчестата причина за крај на некоја врска... би рекол дека причината е егоизмот. Живееме во епоха на нарцисоидност и многумина не научија никогаш или имаат заборавено како да ги слушаат другите“
Published
2013-04-17