Улогата на партиското членство во внатрепартиските активности и во изборната кампања

  • Jovan Ananiev

Abstract

Улогата на партиското членство зависи од неговата позиција во политичката партија. Тие се важен дел од изборната кампања бидејќи вршат мобилизација меѓу гласачите, вршат пропагандни активности и се извор на финансиски средства. Во овој труд се отсликува трендот на опаѓање на интересот за членување во политичка партија и за партиски активности и се објаснуваат причините за овие појави.

Published
Apr 16, 2013
How to Cite
ANANIEV, Jovan. Улогата на партиското членство во внатрепартиските активности и во изборната кампања. Yearbook - Faculty of Law, [S.l.], v. 1, n. 1, p. pp.49-62, apr. 2013. ISSN 1857- 8713. Available at: <http://js.ugd.edu.mk/index.php/YFL/article/view/184>. Date accessed: 02 july 2020.