Организација на научни и стручни конференции и нивниот придонес во науката

  • Dusica Saneva
  • Dejan Metodijeski

Abstract

Основна цел на овој труд е презентација на материјал поврзан со научните и стручни конференции и нивниот придонес во науката. Во трудот е опфатен историскиот развој на конференциите, дефинирањето и поделбата на конференциите според различни критериуми. Исто така, посветено е внимание на организацијата на конференциите и нивното академско, но и економско значење за дестинациите каде се одржуваат. На крајот од трудот дадени се заклучните согледувања.

Published
Dec 22, 2016
How to Cite
SANEVA, Dusica; METODIJESKI, Dejan. Организација на научни и стручни конференции и нивниот придонес во науката. Yearbook - Faculty of Tourism and Business Logistics, [S.l.], v. 2, n. 1, p. pp. 26-35, dec. 2016. Available at: <http://js.ugd.edu.mk/index.php/YFNTS/article/view/1569>. Date accessed: 04 june 2020.