Contact

Факултет за туризам и бизнис логистика
Универзитет Гоце Делчев – Штип
Крсте Мисирков бб, (Кампус 4) 2000 Штип, Македонија

Principal Contact

Cvetanka Ristova Maglovska

Support Contact

Cvetanka Ristova