МЕНАЏМЕНТ НА УСЛУЖНА ДЕЈНОСТ

  • Златко Јаковлев
  • Цане Котески
  • Душица Матета Гигова

Abstract

Целта на овој труд е да укаже
на правците на далечниот развој и
подобрување на квалитетот на сите
економски активности, а посебно во
туризмот да ја зголеми
продуктивноста на работните
единици и да придонесе целокупен
развој во еден регион. Оваа тема се
однесува конкретно на менаџментот.
Менаџментот е навистина важен дел,
односно столб на секој бизнис во
една успешна компанија. Како што
бизнисот поминува низ различна
фаза од животниот циклус, така
расте и потребата за менаџментот.

Published
Jan 30, 2017
How to Cite
ЈАКОВЛЕВ, Златко; КОТЕСКИ, Цане; МАТЕТА ГИГОВА, Душица. МЕНАЏМЕНТ НА УСЛУЖНА ДЕЈНОСТ. Yearbook - Faculty of Tourism and Business Logistics, [S.l.], v. 2, n. 1, p. 151-159, jan. 2017. Available at: <http://js.ugd.edu.mk/index.php/YFNTS/article/view/1770>. Date accessed: 06 july 2020.