КРАТОК ОПИС НА ОСОГОВСКИОТ РЕГИОН

  • Нако Ташков
  • Илија Милосовски

Abstract

Апстракт
Осоговските Планини, односно Осоговскиот
регион е најголемиот планински масив во
источниот дел на Македонија. Планините се
богати со шуми, извори, растенија и вкусни
шумски плодови. Осоговските Планини во своите
пазуви чуваат многу тајни, ендемични видови, па
дури и скриено богатство. Осоговијата изобилува
и со рекреативно-излетнички места погодни за
разонода: Калин Камен, туристичко-рекреативен
центар Пониква; Цепен Камен, каде има рибници
со пастрмки; Бела Вода, каде што се одгледува
органска храна; Станечки водопади заобиколени
со високи карпи погодни за алпинизам; Врв
Чупино Брдо; и уште многу други за коишто ќе ви
раскажат мештаните на осоговските села од
разбиен тип.

Published
Jan 30, 2017
How to Cite
ТАШКОВ, Нако; МИЛОСОВСКИ, Илија. КРАТОК ОПИС НА ОСОГОВСКИОТ РЕГИОН. Yearbook - Faculty of Tourism and Business Logistics, [S.l.], v. 2, n. 1, p. 181-184, jan. 2017. Available at: <http://js.ugd.edu.mk/index.php/YFNTS/article/view/1773>. Date accessed: 05 june 2020.