КУЛТУРНИТЕ И МУЗИЧКИТЕ МАНИФЕСТАЦИИ КАКО ЗНАЧАЕН ФАКТОР ЗА РАЗВОЈ НА ТУРИЗМОТ ВО ГРАДОТ ДОЈРАН

  • Lence Nasev

Abstract

Во текот на последните години се забележува раст на културните и музичките манифестации во Р. Македонија. Дојран е град со големо значење за развојот на туризмот. Во овој труд е направен преглед на содржината на најважните културни и музички манифестации кои претставуваат производ на организаторот, односно се дел од туристичката понуда на овој град .

Published
Apr 24, 2015
How to Cite
NASEV, Lence. КУЛТУРНИТЕ И МУЗИЧКИТЕ МАНИФЕСТАЦИИ КАКО ЗНАЧАЕН ФАКТОР ЗА РАЗВОЈ НА ТУРИЗМОТ ВО ГРАДОТ ДОЈРАН. Yearbook - Faculty of Tourism and Business Logistics, [S.l.], v. 1, n. 1, p. pp. 185-190, apr. 2015. Available at: <http://js.ugd.edu.mk/index.php/YFNTS/article/view/988>. Date accessed: 28 jan. 2020.