„АКАДЕМСКО ПИШУВАЊЕ 1“ ОД АВТОРКИТЕ ВИОЛЕТА ЈАНУШЕВА И БИСЕРА К. СТОЈЧЕВСКА

  • Ljudmil Spasov
  • Irina Petrovska

Abstract

Во овој текст се претставува учебникот „Академско пишување 1“ од
авторките Виолета Јанушева и Бисера Костадиновска-Стојчевска. Ова е прво издание на
учебникот, наменет за студентите што го слушаат предметот Академско пишување во текот на
своите студии. Во текстот, акцентот се става на претставување на структурата на учебникот, на
неговата важност, како и на неговиот придонес за подобрување и унапредување на писменото
изразување на студентите.

Published
Dec 29, 2018
How to Cite
SPASOV, Ljudmil; PETROVSKA, Irina. „АКАДЕМСКО ПИШУВАЊЕ 1“ ОД АВТОРКИТЕ ВИОЛЕТА ЈАНУШЕВА И БИСЕРА К. СТОЈЧЕВСКА. Yearbook - Faculty of Philology, [S.l.], v. 9, n. 12, p. 141-144, dec. 2018. ISSN 1857- 8667. Available at: <http://js.ugd.edu.mk/index.php/YFP/article/view/2641>. Date accessed: 26 may 2020.