ЖЕНАТА ВО САЈБЕР-ПРОСТОРОТ

  • Natasha Sarafova

Abstract

Интернетот стана основна инфраструктура на секојдневната
комуникација. Тој е навистина посебен медиум кој овозможува здружување на низа
различни комуникациски облици. Сајбер-просторот е очигледен простор на
нецензурирано дејствување, со чувство на целосна слобода. Сајбер-феминизмот
означува посебен простор во сајбер-просторот. Со формирањето на новата слика за
жената и нејзината поврзаност со технологијата во сајбер-културата, за сајбер-
феминистките новите технологии отвораат нови можности за жената во економијата.
Сајбер-феминизмот како идеjа или идеал стана плодно тло за воспоставување на нов
правец или поджанр во феминистичко уметничка пракса препознатлива како сајбер-
феминистичка уметност.

Published
Jan 28, 2020
How to Cite
SARAFOVA, Natasha. ЖЕНАТА ВО САЈБЕР-ПРОСТОРОТ. Yearbook - Faculty of Philology, [S.l.], v. 10, n. 14, p. 61-68, jan. 2020. ISSN 1857- 8667. Available at: <http://js.ugd.edu.mk/index.php/YFP/article/view/3384>. Date accessed: 14 july 2020.