Расказите и патописите на Ацо Шопов

  • Blaze Kitanov University "Goce Delcev" Stip

Abstract

Во текстот се анализираат некои досега необјавени раскази на Ацо Шопов. Во нив се зборува за импресиите на авторот од студискитепрестои во Париз и во Истанбул, за борбите од НОБ, како и за оние првисоочувања на Шопов со зборот во младешките, гимназиски денови.

Published
Jun 29, 2015
How to Cite
KITANOV, Blaze. Расказите и патописите на Ацо Шопов. Yearbook - Faculty of Philology, [S.l.], v. 4, n. 4, p. pp. 63-72, june 2015. ISSN 1857- 8667. Available at: <http://js.ugd.edu.mk/index.php/YFP/article/view/736>. Date accessed: 03 june 2020.