ЕКО ДИЗАЈН НА МЕБЕЛ

  • Vaska Sandeva
  • Katerina Despot

Abstract

Терминолошки, еко-дизајнот се поврзува со циркуларна економија, зелените економии и одржливиот развој. Во ерата на масовно производство, дизајнот ја истакнува својата функција во системите на планираното, рационалност и дизајнираност и тој станува најмоќната алатка денес.

Масовното производство со своето традиционално делување доведе до енормно зголемување на отпадот и загадување на животната средина.

„Еко  дизајн“ или повеќе познат како зелен дизајн, одржлив дизајн или еколошки дизајн е  интеграција  на  аспектите на  животна  средина во  дизајнот  на  производот   со   цел  подобрување   на   неговите  перформанси   на   животната  средина во текот на целиот негов животен циклус.

Downloads

Download data is not yet available.
Published
2019-10-22
How to Cite
Sandeva, V., & Despot, K. (2019). ЕКО ДИЗАЈН НА МЕБЕЛ. Natural Resources and Technology, 13(13), 67-71. Retrieved from https://js.ugd.edu.mk/index.php/NRT/article/view/3167