ЗГРАДАТА НА РЕКТОРАТОТ ВО ШТИП, ОБЈЕКТ ШТО ГИ ПОВРЗУВА МИНАТОТО, СЕГАШНОСТА И ИДНИНАТА

  • Oliver Cackov

Abstract

Зградата на Ректоратот отсекогаш претставувала не само јадро околу кое се случувале многу значајни настани, туку и зграда во која поминала плејада истакнати македонски личности. Богатата историја на ова прво училиште, па касарна, болница и повторно училиште ја заокружи денешната нејзина улога на Ректорат на Универзитетот „Гоце Делчев“. Во текстот е поместена хронологијата на најзначајните моменти од постоњето на ова здание.

Клучни зборови: историја, училиште, зграда.

Published
2019-05-28