ЗГРАДАТА НА РЕКТОРАТОТ ВО ШТИП, ОБЈЕКТ ШТО ГИ ПОВРЗУВА МИНАТОТО, СЕГАШНОСТА И ИДНИНАТА

  • Oliver Cackov

Abstract

Зградата на Ректоратот отсекогаш претставувала не само јадро околу кое се случувале многу значајни настани, туку и зграда во која поминала плејада истакнати македонски личности. Богатата историја на ова прво училиште, па касарна, болница и повторно училиште ја заокружи денешната нејзина улога на Ректорат на Универзитетот „Гоце Делчев“. Во текстот е поместена хронологијата на најзначајните моменти од постоњето на ова здание.


Клучни зборови: историја, училиште, зграда.

Published
May 28, 2019
How to Cite
CACKOV, Oliver. ЗГРАДАТА НА РЕКТОРАТОТ ВО ШТИП, ОБЈЕКТ ШТО ГИ ПОВРЗУВА МИНАТОТО, СЕГАШНОСТА И ИДНИНАТА. Faculty of Educational Sciences, [S.l.], v. 6, n. 9, p. 115-118, may 2019. ISSN 1857- 8810. Available at: <http://js.ugd.edu.mk/index.php/AMC/article/view/3008>. Date accessed: 03 aug. 2020.