RFID тагирање на продукти во текстилната индустрија

  • Kire Kolev
  • Mishe Milanovski

Abstract

Информатизацијата, интернационализацијата и глобализацијата драматично го измениле малопродажниот сектор, со забрзување напроцесот на продажба на мало, создавање на нови формати на продажбата,прицврстување на зголемување на приходите итн. Меѓу дадени трендовипостои пократок животниот циклус на производот, кој предизвикуванекои промени во редот на членовите на синџирот на снабдување со целда се задржат профитабилноста, иновациите во областа на технологијата,РФИД технологијата, автоматизирани процеси на комерцијални икомуникациски EDI систем итн.
Published
Feb 8, 2016
How to Cite
KOLEV, Kire; MILANOVSKI, Mishe. RFID тагирање на продукти во текстилната индустрија. Natural Resources and Technology, [S.l.], v. 9, n. 9, feb. 2016. Available at: <http://js.ugd.edu.mk/index.php/NRT/article/view/1289>. Date accessed: 03 aug. 2020.