Методи на предавање литература

  • Tatjana Ulanska

Abstract

(Преведено и адаптирано од „Предавање литература“ од Илејн Сноувалтер, Издавачка куќа Блеквел, 2003, САД) Методите се понекогаш преценувани. Маршал Грегори мудро забележал „Ние не можеме да очекуваме еден или друг метод да ни ги реши сите наши проблеми... Ниту еден метод на предавање не може да одговори на сите наши потреби на учење“. Но тогаш се појавува духот на Т. С. Елиот, кој ни дошепнува дека единствениот метод е да се биде интелигентен. Како и да е, ние можеме поефикасно да ја насочиме нашата интелигенција доколку сме запознати со основните методи и механизми на предавањето на нашиот предмет.
Published
Apr 17, 2013
How to Cite
ULANSKA, Tatjana. Методи на предавање литература. Воспитание / Vospitanie - Journal of Educational Sciences, Theory and Practice, [S.l.], v. 6, n. 10, p. pp.77-101, apr. 2013. ISSN 1857-8705. Available at: <http://js.ugd.edu.mk/index.php/vospitanie/article/view/216>. Date accessed: 02 july 2020.