Теорија за мешање и класификација на боите

  • Aleksandar Donev
  • Katerina Despot
  • Zoran Panov

Abstract

Од причина што секоја индивидуа ги перципира и гледа боитеразлично, потребно е да се изврши класификација на боите, опис на колорпросторот кој се користи и нивната примена во графичката индустрија играфичкиот дизајн. Поради проблемите кои се јавуваат при печатењетосе развиени теории за мешање на боите, со цел да се подобри квалитетотна отпечатениот материјал, како и квалитетот на приказот на боите наекран. Во овој труд се прикажани колор просторите, употребата на боите,нивната класификација и примена во индустријата.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Rolf G. Kuehni (2003), Color Space and Its Divisions: Color Order from Antiquity to the Present, Wiley.

Maureen C. Stone (2003), A Field Guide to Digital Color, A K Peters Ltd.

Roy S. Berns (2000), Billmeyer and Saltzman’s Principles of Color Technology, 3rd Edition, Wiley.

Janos Schanda (2007), Colorimetry: Understanding the CIE System, Wiley.

Helmut Kipphan (2001), Handbook of Print Media, Springer.

Ц.Митровски, Ј.Парговски (2008), Дигитални бои, Технички факултет – Битола.

Published
2013-04-15
How to Cite
Donev, A., Despot, K., & Panov, Z. (2013). Теорија за мешање и класификација на боите. Natural Resources and Technology, 5(5). Retrieved from https://js.ugd.edu.mk/index.php/NRT/article/view/125

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>