RFID тагирање на продукти во текстилната индустрија

  • Kire Kolev
  • Mishe Milanovski

Abstract

Информатизацијата, интернационализацијата и глобализацијата драматично го измениле малопродажниот сектор, со забрзување напроцесот на продажба на мало, создавање на нови формати на продажбата,прицврстување на зголемување на приходите итн. Меѓу дадени трендовипостои пократок животниот циклус на производот, кој предизвикуванекои промени во редот на членовите на синџирот на снабдување со целда се задржат профитабилноста, иновациите во областа на технологијата,РФИД технологијата, автоматизирани процеси на комерцијални икомуникациски EDI систем итн.

References

GS1 Germany, (2006): „EPC/RFID Technik“, URL: http://www.gs1- germany.de/internet/content/produkte/epcglobal/rfid_epc/technik/index_ger.html

Intersélection (Nov. 2005): “New trends of the clothing distribution sector in Europe“ on Expertise Textile information

June S. Youngs, Vice President of Logistics Hasbro, Inc., 2805 Butterfield Road, Suite 200 Oak Brook, Illinois 60523.

Davor Dujak, RFID-Tehnologija u logistica – S Posebnim osvrtaom na upotrebu u maloprodaji, Ekonomski fakultet, Оsijeku

Published
2016-02-08