ВОДЕЧКИ ПРИНЦИПИ ЗА ИДЕН РАЗВОЈ ПРИ ПРОЕКТИРАЊЕ НА КЛИНИЧКА БОЛНИЦА

  • Angela Velkova Krstev
  • Aleksandar Krstev
Keywords: водечки принципи, иден развој, клинички болници, проектирање, дизајн.

Abstract

Здравствениот систем е комплексен систем кој вклучува организации, луѓе, институции кои сакаат да го промовираат, одржуваат и обноват физичкото здравје. Во светот, а и кај нас испораката на здравствената заштита се менува многу брзо. Иако напредокот во медицинските техники и технологии доведуваат до побрзо разбирање на болестите и нивниот третман, ефикасноста, безбедноста и економичноста на здравствената заштита релативно не се подобруваат.

Многу студии ги разработуваат теориите на дизајнот и методите за планирање на болниците за да ги приспособат на идните промени со дизајнирање за флексибилност, приспособливост и проширување, како и пристап на отворени згради во процесот на проектирање и дизајнирање. Но, само неколку од овие истражувања ги примениле овие стратегии во праксата со текот на времето. Преку истражувања се документираат еволутивните процеси на болниците и се илустрираат промените потребни за просторното опкружување, напредокот во медицинските технологии, трансформацијата во нормите на социјалната здравствена заштита и адаптивните стандарди за здравствената политика.

Downloads

Download data is not yet available.
Published
2021-11-19
How to Cite
Velkova Krstev, A., & Krstev, A. (2021). ВОДЕЧКИ ПРИНЦИПИ ЗА ИДЕН РАЗВОЈ ПРИ ПРОЕКТИРАЊЕ НА КЛИНИЧКА БОЛНИЦА. Natural Resources and Technology, 15(2), 83-91. https://doi.org/10.46763/NRT21152083vk