МУЛТИДИМЕНЗИОНАЛНИ ПРИДОБИВКИ ОД ПРОЕКТИРАЊЕ НА КЛИНИЧКИ БОЛНИЦИ СО ВОДЕЧКИ ПРИНЦИПИ ЗА ИДЕН РАЗВОЈ

  • Angela Velkova Krstev
  • Aleksandar Krstev
Keywords: техно-економски анализи, иден развој, клинички болници, проектирање.

Abstract

Здравствениот систем е комплексен систем кој вклучува организации, луѓе, институции кои сакаат да го промовираат, одржуваат и обноват физичкото здравје. Градежната индустрија се обидува да произведе објекти со што е можно помало влијание врз животната средина и помали трошоци, а висок квалитет. Сепак, градежните активности сè уште во голема мера влијаат врз животната средина; затоа, неопходно е да се разгледа одржлив проектен пристап базиран на неговата ефикасност. Одржливоста е важно прашање што треба да се разгледа во дизајнот, не само поради загриженоста за животната средина, туку и поради економските и социјалните прашања, промовирајќи архитектонски квалитет и економски предности. Овој дел од овој труд има за цел да ги идентификува фазите преку кои треба да се развие проект за проектирање, нагласувајќи ја важноста и способноста на претходните фази да влијаат врз одржливоста, перформансите и трошоците за животниот циклус. Потоа, се прикажува избор на клучни показатели за одржливост, кои можат да се користат во дизајнерската концепциска фаза и можат да започнат со предвидување на перформансите на одржливоста на животната средина во зградите. Преку ова им се овозможува на дизајнерите да ги споредат и да ги оценат последиците од различни решенија за дизајн, врз основа на прелиминарни податоци, и да ја олеснат соработката помеѓу засегнатите страни и клиентите и на крајот да дадат одржлива и висококвалитетна зграда во текот на нејзиниот животен циклус.

Downloads

Download data is not yet available.
Published
2021-11-19
How to Cite
Velkova Krstev, A., & Krstev, A. (2021). МУЛТИДИМЕНЗИОНАЛНИ ПРИДОБИВКИ ОД ПРОЕКТИРАЊЕ НА КЛИНИЧКИ БОЛНИЦИ СО ВОДЕЧКИ ПРИНЦИПИ ЗА ИДЕН РАЗВОЈ. Natural Resources and Technology, 15(2), 93-103. https://doi.org/10.46763/NRT21152093vk