Clavibacter michiganense subsp. Michiganense (smith 1910) jensen 1934 како причинител на бактерискиот рак и венењето на доматите во струмичкиот регион

  • Sasa Mitrev

Abstract

Бактерискиот рак и венењето на доматите во струмичкиот регион од поодамна е забележана појава од страна на производителите на доматите. Иако симптоматалошки ова заболување лесно може да се препознае, сепак досега особините на оваа бактерија кај нас не се проучувани.

Published
2013-04-23

Most read articles by the same author(s)

<< < 1 2 3 4 5 > >>