Информација за реализираниот стидентски престој на Московскиот Државен педагошки факултет

  • Trajce Stojanov

Abstract

Како резултат на Договорот помеѓу Педагошкиот факултет, т.е. Универзи-тетот „Гоце Делчев“ од Штип, Р. Македонија, и Московскиот педагошки државен универзитет во Москва, РФ (МПГУ), имав можност да реализирам студиски престој на наведениот Универзитет во Москва, во периодот од 22 март до 10јуни 2008 година.Универзитетскиот кампус, каде главно се изведува наставата, е сместен во југозападниот дел на Москва и располага со четири згради - студентски домови,учебен комплекс, спортски терени и покриена сала, централна библиотека идруги придружни објекти (бифе, ресторан и сл.). Административниот дел на Универзитетот, пак, е сместен во прекрасно, старо здание во центарот на градот,каде се наоѓа и Филолошкиот факултет.
Published
Apr 16, 2013
How to Cite
STOJANOV, Trajce. Информација за реализираниот стидентски престој на Московскиот Државен педагошки факултет. Faculty of Educational Sciences, [S.l.], v. 5, n. 7, p. pp.53-56, apr. 2013. ISSN 1857- 8810. Available at: <http://js.ugd.edu.mk/index.php/AMC/article/view/195>. Date accessed: 15 aug. 2020.