ПРИСТАПИ КОН СОВЛАДУВАЊЕ НА МУЗИЧКАТА ПИСМЕНОСТ

  • Lence Nasev

Abstract

Музичката писменост се стекнува организирано со помош на осмислен пристап кој овозможува да се развијат знаењата и вештините поврзани со интонацијата и ритамот. Генерално разликуваме релативна и апсолутна метода. Преку изложување на дел од постоечките пристапи кон музичката писменост во овој труд ќе се обидеме да дадеме поттик за создавање на нова метода.

Клучни зборови: музичка писменост, методи на релативна интонација, методи на апсолутна интонација, прирачници.

Published
2019-05-28