ПРИСТАПИ КОН СОВЛАДУВАЊЕ НА МУЗИЧКАТА ПИСМЕНОСТ

  • Lence Nasev

Abstract

Музичката писменост се стекнува организирано со помош на осмислен пристап кој овозможува да се развијат знаењата и вештините поврзани со интонацијата и ритамот. Генерално разликуваме релативна и апсолутна метода. Преку изложување на дел од постоечките пристапи кон музичката писменост во овој труд ќе се обидеме да дадеме поттик за создавање на нова метода.


Клучни зборови: музичка писменост, методи на релативна интонација, методи на апсолутна интонација, прирачници.

Published
May 28, 2019
How to Cite
NASEV, Lence. ПРИСТАПИ КОН СОВЛАДУВАЊЕ НА МУЗИЧКАТА ПИСМЕНОСТ. Faculty of Educational Sciences, [S.l.], v. 6, n. 9, p. 99-103, may 2019. ISSN 1857- 8810. Available at: <http://js.ugd.edu.mk/index.php/AMC/article/view/3006>. Date accessed: 03 aug. 2020.