Курсевите за странски јазици како фактор за продолжување на туристичката сезона

  • Dejan Metodijeski
  • Kostadin Golakov

Abstract

Многу земји во светот се соочуваат со сезонското работење во туризмот и преку своите туристички политики креираат најразлични практики за да ја продолжат сезоната. Предмет на овој труд е сезонското работење во туризмот и организирањето на курсеви за странски јазици како еден од главните фактори за продолжување на сезоната. Во текстот е посочен примерот на Малта, која успешно развива ваков вид на едукативен туризам. Во оваа земја постојат над 40 училишта за изучување на англиски јазик кои се здружени во  Федерација и предлагаат најразлични видови на курсеви. Во заклучниот дел од трудот, направени се препораки како би можеле вакви курсеви за изучување на странски јазици да бидат организирани и понудени на странските туристи во посета на Република Македонија.

References

Воденска, Мария (2005). Основи на туризма. София: Матком.

Мариноски, Науме (2005). Туристички агенции. Охрид: Факултет за туризам и угостителство.

Ministry for Tourism, Culture and the Environment (2012).

Tourism policy for the Maltese Islands, 2012-2016. Malta

Theobalt, William (ed.) (2013). Global tourism. Oxford: Butterworth-Heinemann.

Towner, John (1985). “The grand tour a key phase in the history of tourism”. Annals of tourism research, 12:297-333.

Rae, William (1891). The business of travel: A fifty years record of progress. London: Thomas Cook and Son.

Published
2015-06-29